Park

Turâni koy ekra park ase.

DC park

Hogol sawaglâ aro jây khelaba cay, uglâ idâni jabay lage. Idâ bajar thiki koy madan say jaba laga lagani ase, aro Mâthây Pulis
Thanara kandate ase beden obhya jawara cohos. Kandate ca hotel bohase, jidâte toy pani aro ca, kophi aro biskut khaba pay. Idâ girusti park, jidâte hogol bokra rongtamsa ase.

Nehuru park
Idâ townlâ baharni ase, bajar thiki 4.9 km. Toy
bhaluk, bodha hap, pesa, pukhi, mas digi aro phul bagan caba pay. Parkra gas bhora beden gas tolglâni boha jaga ase, sapa batas khabage. Bhala-bhâlây, sapa batas aro gas-basla basnara sew pabage tamte bhala jaga.